Handel produktami tytoniowymi – zmiany od maja 2019

program do faktur 13/10/2019 brak odpowiedzi

  Handel produktami tytoniowymi wymaga szczególnej uwagi ze strony przedsiębiorcy, który podejmuje się tego rodzaju działalności. Przede wszystkim należy mieć na uwadze fakt, że są to produkty dopuszczone do sprzedaży wyłącznie osobom pełnoletnim. Sprzedawca ma zatem obowiązek weryfikowania klientów, którzy są nimi zainteresowani. Do tego dochodzi kwestia podatku akcyzowego, który trzeba płacić. W maju 2019 …

 

Kiedy należy aktualizować ceny środków trwałych?

program do faktur 10/10/2019 brak odpowiedzi

Według Ustawy o rachunkowości, przyjmujemy środek trwały do ewidencji według wartości początkowej, za którą przyjmujemy koszt wytworzenia bądź cenę nabycia. Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek dokonywania aktualizacji wyceny. Aktualizacja dokonywana jest poprzez odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Ustalona, w wyniku aktualizacji wyceny, wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której …

 

Kasa fiskalna przy sprzedaży prowadzonej online

program do faktur 08/10/2019 brak odpowiedzi

Sprzedaż prowadzona online staje się coraz bardziej popularnym kanałem dystrybucji towarów. Pozwala na dotarcie do znacznie szerszej grupy klientów, nie ogranicza sprzedaży jedynie do punktu handlowego, pozwala na rezygnację z fizycznego sklepu, a tym samym daje możliwość ograniczenia wydatków i powiększenia dochodów. Jest korzystna szczególnie dla początkujących przedsiębiorców, którzy mają więcej wydatków niż dochodów.  Kto …

 

Czym jest podatek akcyzowy?

program do faktur 06/10/2019 brak odpowiedzi

Podatek akcyzowy został wprowadzony w roku 1993 za pomocą ustawy z dnia 8 stycznia dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Jest to podatek pośredni, jednofazowy, selektywny. To, czego on dotyczy zostało opisane i zdefiniowane w treści wspomnianej ustawy. Sposób jego opłacania i odprowadzania również jest regulowany tamtejszymi przepisami.  Kto ponosi koszty podatku …

 

Czym jest grupa kapitałowa?

program do faktur 05/10/2019 brak odpowiedzi

Bardzo często można spotkać się z organem, jakim jest grupa kapitałowa. To specyficzny i jasno opisany przepisami podmiot, który warto poznać, ponieważ może stać się doskonałą formą prowadzenia własnej firmy. Jakimi cechami charakteryzuje się grupa kapitałowa i co zrobić, by można ją było utworzyć? Oto najważniejsze informacje. Grupa kapitałowa – podstawowe informacje Grupa kapitałowa jest …

 

Czy firma może być zwolniona z VAT?

program do faktur 03/10/2019 brak odpowiedzi

Niektóre podmioty na rynku mają możliwość legalnego zwolnienia z podatku VAT. Podatnik otrzymuje prawo do zwolnienia po spełnieniu określonych warunków, dotyczących wielkości obrotu wymienionych w art. 113 ust. 1. Ze zwolnienia mogą skorzystać także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z własnym biznesem. W prawie polskim zwolnienia z podatku dzielimy na podmiotowe i przedmiotowe. W …

 

Jak wygląda kwestia amortyzowania środka trwałego, który używany jest wyłącznie sezonowo?

program do faktur 02/10/2019 brak odpowiedzi

Przedsiębiorcy, którzy inwestują w środki trwałe, muszą pamiętać, że takich inwestycji nie mogą z zasady zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu, ale muszą je rozłożyć w czasie, dokonując odpisów amortyzacyjnych. Wyjątek stanowią środki trwałe używane sezonowo. Amortyzacja powinna być dokonywana tylko w okresie ich wykorzystywania, a więc czy przedsiębiorcy, który wykorzystują środki trwałe do działalności …

 

Dochody z „innych źródeł” – co to takiego i jak je rozliczać?

program do faktur 15/09/2019 brak odpowiedzi

Podczas uzupełniania zeznania rocznego, które dotyczy dochodów uzyskanych w minionym roku, podatnik ma kilka różnorodnych pozycji, w których może wpisać swoje zyski. Wśród nich znajduje się uzyskiwanie dochodu z najmu lub dzierżawy, z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy przekazania autorskich praw majątkowych do dzieła. Jest też pozycja, która nosi nazwę „dochody …

 

Wypadek w pracy a wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

program do faktur 14/09/2019 brak odpowiedzi

Praktycznie w każdej pracy i w każdym zawodzie może się tak zdarzyć, że pracownik ulegnie wypadkowi. Jeżeli wypadek ma miejsce w czasie wolnym od pracy obowiązują nieco inne reguły niż w momencie, gdy wypadek zdarzy się w drodze do lub z pracy lub też podczas jej trwania. Jakie zasady dotyczą wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w …

 

Obowiązki wobec ZUS

program do faktur 11/09/2019 brak odpowiedzi

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą ma szereg praw i obowiązków. Do najważniejszych obowiązków należą terminowe zgłoszenia do ubezpieczenia, obliczenia oraz odprowadzenia na właściwe konta obowiązkowych składek ZUS zarówno za siebie, jak i za zatrudnionych pracowników. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS ? W jakich terminach trzeba opłacać składki ? Poniżej przybliżymy tę tematykę. Przedsiębiorca …